DỊCH VỤ

QUẢN LÝ

Dịch vụ quản lý du thuyền đa dạng bao gồm vệ sinh, bảo trì và lập kế hoạch sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật và báo cáo, quản lý ngân sách, cung cấp bến tàu, bảo hiểm, đăng ký, tuyển dụng thuyền viên và quản lý đào tạo…

BẢO HÀNH

Dịch vụ bảo hành du thuyền theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm lắp đặt các thiết bị an toàn, thiết bị hàng hải, cung cấp quần áo và các thiết bị bổ sung khác theo yêu cầu.

BẢO DƯỠNG

Dịch vụ kỹ thuật định kỳ nhằm đảm bảo du thuyền luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

DỊCH VỤ THUYỀN BUỒM

Dịch vụ thuyền buồm đặc biệt bao gồm đi thuyền ban đêm, tham quan, lên kế hoạch cho chuyến chơi biển dài ngày và các dịch vụ hỗ trợ khác.

TƯ VẤN

Các dịch vụ tư vấn du thuyền và hàng hải khác theo yêu cầu.