DỊCH VỤ QUẢN LÝ

Dịch vụ quản lý du thuyền đa dạng bao gồm vệ sinh, bảo trì và lập kế hoạch sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật và báo cáo, quản lý ngân sách, cung cấp bến tàu, bảo hiểm, đăng ký, tuyển dụng thuyền viên và quản lý đào tạo…

Vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận thêm thông tin