Saxdor

KHỞI ĐẦU KỶ NGUYÊN MỚI

Saxdor được tạo ra bởi Sakari Mattila - một nhà thiết kế du thuyền tài năng với 4 thương hiệu thuyền được thành lập thành công và được quốc tế trao giải: Axopar, XO-boat, Paragon và Aquador. 

Ý nghĩa tên thương hiệu Saxdor: S = Sakari, AX = AXopar, DOR = AquaDOR.

Hãy Giữ Liên Lạc

Đăng ký nhận thông tin sớm nhất về du thuyền, chương trình, sự kiện từ Tam Son Yachting