SAXDOR 320 GTC
Thông số kỹ thuật
Nội dung mô tả

The Saxdor 320 GTC is a blend of the GTO and GTR, with the same refined, economic and performance-oriented hull design. A low center of gravity, low weight, sharp entry, and a twin stepped hull create a unique driving experience in all kinds of seas and weathers across the world. 

Thiết kế nội thất
Tải Brochure
Thư viện ảnh

Hãy Giữ Liên Lạc

Để được nhận thông báo về những thông tin mới nhất của chúng tôi, đăng ký nhận email ngay bây giờ.