SAXDOR 400 GTC
Thông số kỹ thuật
Nội dung mô tả

Underpinned by an elongated version of the twin-stepped 320 hull and designed for a twin outboard rig, Saxdor 400 is set to be an outstanding performer out at sea with a fine blend of performance, seakeeping and efficiency at cruising speed.

Thiết kế nội thất
Tải Brochure
Thư viện ảnh

Hãy Giữ Liên Lạc

Để được nhận thông báo về những thông tin mới nhất của chúng tôi, đăng ký nhận email ngay bây giờ.